Bouwkundige Zaken

Restauratie boerderij Bruntingehof te Orvelte.

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met mij op middels:

e. info@keesvandevooren.nl of bel me op 06-41029511..


Bouwkundige Zaken


Opleveren nieuwbouw woning? Toezicht houden op verbouwing? Of heeft u Bouwkundig Advies nodig in Friesland? Ook hierin ben ik gespecialiseerd.


Na mijn afstuderen ben ik 4 jaar werkzaam geweest bij Monumentenzorg te Assen als bouwkundig tekenaar. Hier werden de plannen en tekeningen gemaakt voor restauraties in Drenthe. Daarna ben ik mijn verdere loopbaan in de woningbouw beland. De eerste 10 jaar bij een ingenieursbueau en de volgende 29 jaar bij een grote Woningbouwcorporatie in Friesland. Mijn functies waren: Hoofd Bedrijfsbureau, Opzichter en mijn laatste 12 jaar was ik Projectleider op nieuwbouw projecten.

Het hele traject vanaf grondverwerving tot aan het sleutelklaar opleveren behoorde tot mijn werkzaamheden. Hierbij hoorde o.a. het onderhouden van contacten met architecten, constructeurs, gemeenten, aannemers en installateurs.

Ook het toetsen en bijsturen van de plannen en bestekken, projectacceptaties en kostenbewakingen zowel voor als tijdens de uitvoer.


Bouwkundige Begeleidingen


De bouwkundige begeleidingen kunnen zijn:

• OPLEVERING van uw nieuwbouw woning of verbouwing. Meer info, zie tapblad.

• TOEZICHT op uw nieuwbouw woning of verbouw van uw woning. Als Opzichter en

  Projectleider heb ik een jaren lange ervaring opgebouwd.

• RESTAURATIE-advies voor monumenten. Zie voorbeeld tekeningen hiernaast.

  Hierbij zijn de verhouding van raampartijen zeer belangrijk. Vaak kom ik verhouding tegen in   

  de afmetingen van de ruitjes die totaal niet kloppen. Ik denk dan: Wat zonde en jammer,

  voor hetzelfde geld had het goed kunnen zijn.

• ADVIES: Bij verbouwingen kan ik laten zien wat wel en niet kan. Dit doe ik aan de hand van

  schetsjes (1 : 100). Hierop wordt duidelijk gemaakt wat voor mogelijkheden er kunnen zijn.

• Financieële begeleiding op de bouwkosten, zoals bv. het Meer- en Minderwerk.


Daar ik met pensioen ben, ben ik flexibel in mijn tijd. Het is voor mij geen broodwinning, maar meer een fijne en boeiend bezigheid om met mijn oude vak bezig te blijven.

Oplevering nieuwbouw woning


Het opleveren van een nieuwbouw woning.


Hoe gaat een oplevering in zijn werk:

Mininmaal 2 weken voordat de woning gereed is voor bewoning, ontvangt de verkrijger (koper(s))  bericht van de verkopende partij of aannemer wanneer de oplevering van de woning zal plaatsvinden. Dit betekent dat de woning geheel gereed is voor bewoning en dat alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn en de cv. werkt.


Vaak gaat aan de Oplevering een schouw (een soort vooroplevering) vooraf. Tijdens de schouw krijgt u van de aannemer een formulier, waarop u al gebreken en tekortkomingen kunt vermelden. De aannemer zorgt er dan voor dat deze gebreken voor de Oplevering alvast zijn verholpen. Dit voorkomt dat tijdens de Oplevering te veel punten op "het Procesverbaal van Oplevering" genoteerd moeten worden. Let wel: de schouw heeft geen juridische status.


Tijdens de Oplevering wordt samen met de verkopende partij of aannemer, de verkrijger(s) en de eventuele  bouwkundige die de verkrijger(s) bijstaat, een "Procesverbaal van Oplevering" gemaakt. Gezamenlijk wordt de woning van binnen en van buiten bekeken of de woning geheel volgens de koopoveréénkomst is gebouwd en of alles goed en netjes is uitgevoerd. Dit is ook het moment waarop goed gekeken moet worden of er geschadigingen zijn bv. op beglazing, sanitair, binnendeuren en -kozijnen.


Alle tekortkomingen en gebreken worden op "het Procesverbaal van Oplevering" genoteerd, waarna alle contractuele partijen het Procesverbaal van Oplevering ondertekenen. Hierna vindt (bij een goed verlopen Oplevering) de sleuteloverdracht plaats en wordt een doorslag van het rapport vertrekt.

De Aannemer krijgt dan 3 maanden de tijd om alle gebreken te verhelpen. Wel is het zo, dat de aannemer er voor zal zorgen dat hij zo snel mogelijk met het herstel aan het werk gaat. Eventuele bestellingen kunnen wat langer duren.


Er geldt na het Procesverbaal van Oplevering een onderhoudstermijn van 3 maanden.

In deze 3 maanden kunnen nog mankementen aan het licht komen die niet eerder te zien waren, of dat iets niet deugdelijk is gemaakt en kapot is gegaan. Deze gebreken kunt u noteren en voor dat de 3 maanden om zijn aan de aannemer doorgeven.


Om te zorgen dat de aannmer aan al zijn verplichtingen voldoet en de genoteerde gebreken verhelpt, kunt u 5% van de aanneemsom bij de notaris storten. Na 3 maanden komt deze 5% vrij. Mocht de aannemer dan nog niet geheel gereed zijn, dient u dit de notaris vooraf te laten weten en kan een bedrag in evenrijdigheid met de kosten van die gebreken nog achtergehouden worden.

De 5%-regeling geldt niet wanneer de aannemer een bankgarantie van 5% van de aanneemsom heeft. Deze bankgarantie dient dan in het bezit van de notaris te zijn.


De Oplevering van uw woning, kan ik als bouwkundige voor u verzorgen. In mijn loopbaan heb ik vele koopwoningen opgeleverd.

Copyright © 2016 Kees van de Vooren Fotografie Heerenveen

Designed by N. Media 2016